CENÍK NADSTANDARTNÍCH (DALŠÍCH) SLUŽEB:

 

STANDARTNÍ SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ, VIZ. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, TYTO DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY JSOU NADSTANDARTNÍ

Nadstandartní činnosti sociální služby:

(Další nabídka pro naše klienty za jejich finanční spoluúčasti)

 

Diagnostika dle zakázky:

  • Testy osobnosti – 1000,- Kč
  • Intelekt, paměť,pozornost a jiné specializované testy – 500,- Kč

Relaxační techniky:

  • Forma vedoucí k psychickému uvolnění  - 500,- Kč/za sezení -50 min.

Programy osobního rozvoje:

  • Cesta k zvyšování sebevědomí, prosazení se, životní cíle atd.  - 500,- Kč/ za sezení -50 min.

Rozvíjení vlastního potenciálu:

  • Orientační vyšetření, analýza na co klient „má“, a jak své možnosti využít – 500,- Kč/ za sezení  - 50 min.

Vyhotovení zprávy na vlastní žádost s výsledky šetření  - 200,- Kč/ 1 zpráva.

Vyhotovení zprávy o průběhu konzultací na žádost klienta - 200,- Kč.

Doplňkové služby organizace:

(Další nabídka služeb pro veřejnost za její finanční spoluúčasti)

  • Kurz pro pěstounky v rámci pravidelného povinného vzdělávání – 200,- Kč/za 1 hodinu

(Délka kurzu trvá 6 hodin za den a jeho termín je vždy předem uveřejněn v sekci Náhradní rodinná péče).