Mediace

Mediace je postup při řešení konfliktu, který podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zůčastněnými tak, aby jim mediátor pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu.

Mediace končí (nemusí vždy) mediační dohodou, kterou si tvoří strany konfliktu, mediátor ji sepisuje. Tato dohoda obsahuje pouze to, na čem se dohodnou obě strany.

Principy mediace:

1) Mlčenlivost

2)Dobrovolnost

3) Nestrannost

Role mediátora:

Mediátor provází obě strany jejich konfliktem, snaží se o ulehčení celé věci, zjišťuje, doptává se, shrnuje a formuluje stanoviska obou stran.

Mediátor neradí, nekritizuje, ani nehodnotí stávající situaci, nerozhoduje za strany ani jim neříká jak se mají chovat. Mediátor není ani psycholog. Nediagnostikuje, ani neprovádí terapii některé ze stran.

Trvání:

Zpravidla 2-3 hodiny s přestávkami podle potřeby.

Finanční úhrada:

500 Kč za každou započatou hodinu

Více info: Mgr. Michaela Němečková (387 438 703)