Předchozí setkání NRP

První pracovní setkání pěstounek ve Středisku s názvem „Proměny naší rodiny“ se konalo 24. dubna 2018. Pěstounky měly příležitost a dostatek prostoru ke sdílení podobných zážitků a k výměně výchovných zkušeností.

Následující Klub pro pěstounky byl pořádán 23. října 2018. Ten byl zaměřen na aktuální změny, úspěchy ale i problémy, se kterými se pěstounky setkávají.

V současné době bychom chtěli zachovat 2 setkání za rok a to vždy na jaře a na podzim. Termíny setkání budou aktualizovány vždy na začátku nového roku.

 

 Setkání probíhají v přátelské, uvolněné a spolupracující atmosféře.

Z usměvavých tváří je zřejmé, že se setkání zúčastněným pěstounkám líbilo.


 
 
 
Nastavení fotogalerie