Náhradní rodinná péče - 5. setkání ZRUŠENO

S těžkým srdcem oznamujeme, že jsme nuceni zrušit dubnový Klub pro pěstounky, kvůli nařízení vlády ohledně Covid-19. Pevně věříme, že se situace co nejdříve uklidní.

O náhradním termínu, nejspíše v září, vás budeme informovat.


Ohrožené dítě

Nezisková organizace Dům tří přání spustila online mapu s názvem Ohrožené dítě, jejíž cílem je pomoci dětem a rodinám v náročné životní situaci vyhledat adekvátní odbornou pomoc. Mapa Ohroženého dítěte vznikala více než dva roky a nabízí rodinám komplexní, a přitom snadno dostupnou cestu k nalezení nejbližší odborné organizace. Do projektu se zapojily organizace pro rodiny a děti z celé České republiky a uživatelé najdou na portálu 999 míst, která mohou v obtížné situaci kontaktovat. Vizuál k Mapě Ohroženého dítěte vytvořila ilustrátorka Kateřina Kynclová.

Vizual-ohrozene-dite_autor-katerina-kynclova

https://www.ohrozenedite.cz/88544-stredisko-pro-rodinu-a-mezilidske-vztahy-a-linka-duvery-ceske-budejovice-ops


Terapeutická skupina

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy nabízí možnost skupinové psychoterapie pod vedením PhDr. Rostislva Nesnídala a PhDr. Blaženy Papáčkové.  Jedná se o malou skupinu, kterou momentálně navštěvuje cca 5 klientů. Skupinové terapie se pořádají 1x za 14 dní a to každý sudý týden v prostorách Střediska od 16 hodin.

V roce 2020 se terapeuté rozhodli rozšířit terapeutickou skupinu o nové členy.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Michaelu Němečkovou (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.


Mediace

Mediace je postup při řešení konfliktu, který podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zůčastněnými tak, aby jim mediátor pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu.

Mediace končí (nemusí vždy) mediační dohodou, kterou si tvoří strany konfliktu, mediátor ji sepisuje. Tato dohoda obsahuje pouze to, na čem se dohodnou obě strany.

Principy mediace:

1) Mlčenlivost

2)Dobrovolnost

3) Nestrannost

Role mediátora:

Mediátor provází obě strany jejich konfliktem, snaží se o ulehčení celé věci, zjišťuje, doptává se, shrnuje a formuluje stanoviska obou stran.

Mediátor neradí, nekritizuje, ani nehodnotí stávající situaci, nerozhoduje za strany ani jim neříká jak se mají chovat. Mediátor není ani psycholog. Nediagnostikuje, ani neprovádí terapii některé ze stran.

Trvání:

Zpravidla 2-3 hodiny s přestávkami podle potřeby.

Finanční úhrada:

500 Kč za každou započatou hodinu