Náhradní rodinná péče - druhé setkání

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás tentokrát na Klub pro pěstounky s názvem ,,Proměny naší rodiny".

 

Termín: 23. 10. 2018, od 8.30 do 14:00

Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                       Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

Psychologický program zajistí: PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

Cena: 200 Kč za 1 hodinu; hrazena prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP, na účet Střediska: 5739990287/0100.

Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

Dejte, prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv ( e-mailem nebo zavolejte na tel.č.: 387 438 703 nebo 602 955 108).

Pozvanka-na-klub-pro-pestounky_2

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Náhradní rodinná péče

SETKÁNÍ PRO PĚSTOUNKY (vzdělávací akce)

Po určité časové přestávce přichází Středisko opět s odbornými činnostmi v oblasti náhradní rodinné péče, a sice s pracovními setkáními pro ženy – pěstounky (Klub pro pěstounky). Na nich v rodině většinou spočívá hlavní úloha při zajištění výchovy dětí svěřených do pěstounské péče, a proto právě ony si zaslouží více zájmu, pozornosti a podpory.

Psycholožky Blažena Papáčková a Oldřiška Tomšová nabízejí v prostorách Střediska „Klub pro pěstounky“ v návaznosti na své zkušenosti s dříve pořádanými tradičními víkendy pro pěstounky, které realizovaly v letech 1999 – 2015 pod hlavičkou Krajského úřadu Jihočeského kraje v počtu několika desítek.

Klub pro pěstounky bude šestihodinový, zaměřený především na výměnu výchovných a životních zkušeností, na sebepoznání a posílení rodičovských kompetencí. Je míněný jako vzdělávací akce, kdy cena je 200,-Kč za hodinu , placen by byl prostřednictvím OSPOD či jiné organizace , se kterou pěstounky mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP,  na účet Střediska: 5739990287/0100.

První pracovní setkání pěstounek ve Středisku s názvem „Proměny naší rodiny“ se bude konat  24. dubna 2018 a je již obsazené.

Další Klub pro pěstounky bude 23. října 2018.

Zájemkyně se mohou hlásit u   Mgr. Michaeli Němečkové, která Vám také podá podobnější informace, tel. kontakt 387 438 703.

nejvyšší počet účastnic je  10.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další možné působiště Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy

Nově možnost prvního kontaktu každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 na adrese: Komunitním centrum Máj, Antonína Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice v Poradenském centru – 1. patro (u výtahu).

Naše nové prostory jsou bezbariérové!!!!

V Poradenském centru nabízíme klientům:

  • Informace o Středisku.
  • Objednání do Střediska.
  • Prvotní krizovou intervenci – vyslechnutí klienta + pomoc při řešení jeho problému.