Další možné působiště Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy

Nově možnost prvního kontaktu každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 na adrese: Komunitním centrum Máj, Antonína Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice v Poradenském centru – 1. patro (u výtahu).

Naše nové prostory jsou bezbariérové!!!!

V Poradenském centru nabízíme klientům:

  • Informace o Středisku.
  • Objednání do Střediska.
  • Prvotní krizovou intervenci – vyslechnutí klienta + pomoc při řešení jeho problému.