Linka důvěry České Budějovice, o.p.s. ve spolupráci se Střediskem pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích pořádá v oblasti celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky kurz s názvem:

Základní kurz krizové intervence

- nyní tento kurz nenabízíme

I pedagogičtí pracovníci se mohou dostat do situace, která vyžaduje rychlé a neodkladné řešení problému, proto je účinná i pomoc „vyškoleného laika“. Cílem kurzu je tedy především připravit pedagogické pracovníky pro práci s dětmi, případně s jejich rodinami v krizi.

Frekventantům bude předána základní vědomostní a dovednostní výbava vztahující se ke krizové intervenci. Frekventant se učí vyrovnávat s doprovodnými emočními projevy krize (pláč, úzkost). Účastníci kurzu zdokonalují rozhovory na základě teoretických poznatků. Dostatek výukového času zahrnují sociální techniky, které mají charakter autodiagnostický a psychoterapeutický, ale též slouží k uvolnění a navázání kontaktu.Nesporný je jejich socioterapeutický přínos. Oddílu nácviku je věnována největší část kurzu. V závěru kurzu je prostor věnován duševní hygieně

Začátek aktuálního kurzu:


Ukončení kurzu:


Rozsah kurzu:
50 hodin

Cena kurzu:


Specifikace kurzu:
Jedná se o výcvik s použitím sociálních technik zážitkovou formou.

Cílová skupina:
Lidé, kteří pracují ve školství, případně ti, kteří se na tuto činnost připravují, zejména pak metodici prevence, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, psychologové a další.

Okruhy témat:
1. Úvod do problematiky krize a krizové intervence
2. Metody a techniky krizové intervence
3. Specifika práce s dětmi a dospívajícími
4. Specifika práce s dospělými
5. Specifika práce s rodinou
6. Specifika práce s handicapovaným klientem
7. Komunikace s klientem v krizi
8. Katastrofy a hromadná neštěstí
9. Etika krizového pracovníka
10. Syndrom vyhoření
11. Bálintovská skupina
12. Přehled služeb krizové intervence a pomoci v regionu
13. Závěr

Časové schéma kurzu:
Kurz probíhá ve formě setkávání, když termíny jsou domluveny s účastníky stejně jako délka setkávání.

Lektoři:
PhDr. Jaroslav Skálová

PhDr. Miroslav Červenka

Mgr.   Klára Nesnídalová

PhDr. Veronika Müllerová

PhDr. Blažena Papáčková

Mgr. Roman VlčekGarant:
PhDr. Rostislav Nesnídal

Forma vzdělávání:
Prezenční.

Časový harmonogram:
6 dní v časovém rozmezí cca 8:00 hod. – 16:00 hod.

Místo konání:
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, Nádražní 47, České Budějovice, přízemí budovy.

Počet účastníků:
8-14 osob

Ukončení kurzu:
Ověření zkouškou, dále vlastní kazuistikou zpracovanou formou seminární práce.

Osvědčení:
Ano, na základě § 25 a § 26 hák. č. 563/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. je kurz akreditován u MŠMT pod č.j. 9014/2009-25-166.


Pokud Vás nabídka kurzu zaujala, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 387 438 703.