Personální složení

Výkonný ředitel:          

PhDr. Rostislav Nesnídal - psycholog a terapeut, manželský a rodinný poradce

Vedoucí Linky důvěry:

Kateřina Růžičková, DiS.

Extérní poradci Linky důvěry:

- 13 extérních poradců s dlouholetou praxí a s výcvikem Krizové intervenci a Telefonické krizové intervenci