Středisko pro rodinu

Cíl služby

     Pomáháme klientům (snoubencům, partnerům, manželům i exmanželům, rodinám a také jednotlivcům) řešit jejich akutní či vleklé problémy v oblasti partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a osobní sféry. Poskytujeme poradenskou a diagnostickou činnost, psychoterapeutické vedení. V rámci terapie se zaměřujeme např. na zlepšení komunikace, výchovnou péči či osobnostní rozvoj. V případě akutní pomoci nabízíme také krizovou intervenci. Naše služby směřujeme k úpravě vztahů a životní situace klientů a k jejich návratu do samostatného plnohodnotného života.

Vymezení služby

     Středisko poskytuje psychosociální služby, které mají charakter ambulantní a zaměřují se na diagnosticko-psychologickou činnost. Posláním Střediska je poskytovat odborné psychologické a sociální poradenství a další odborné služby partnerům, manželům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich osobních, rodinných a vztahových problémů a životních krizí.

Formy služby

     Odborné sociální poradenství je poskytováno speciálními formami práce. Je to především psychologická diagnostika, individuální terapie – práce s jednotlivcem, párová terapie – práce s párem manželským či partnerským, rodinná terapie – práce s celou rodinou, skupinová terapie – práce ve skupině 5 – 12 lidí, interakčně systémová práce – řešení individuálních, manželských a nejčastěji rodinných problémů ve vztahu k psychosociální síti a ve spolupráci s dalšími institucemi (škola, úřady, Policie ČR apod.).


Historie poradny

Poradna v Českých Budějovicích vznikla v roce 1970 jako druhá v České republice a od počátku měla charakter Krajské poradny. V průběhu let svoji činnost rozšiřovala. V polovině let 80. byla dobudována siť manželských a předmanželských poraden jako jedna z forem státem garantovaných služeb. Další poradny v jihočeském kraji vznikly ve Strakonicích a Písku. Poradna v Českých Budějovicích tedy měla velmi širokou klientelu z celého jihočeského regionu. V průběhu let Krajská manželská poradna v Českých Budějovicích rozšiřovala svoji působnost a pracovní náplň.K manželskému poradenství přibylo i předmanželské poradenství a v roce 1973 byl v návaznosti změněn i název na Manželské a předmanželské poradny. V roce 1975 došlo k rozšíření činnosti na poradenství v náhradní rodinné péči a v roce 1987 přibyli i úkoly z oblasti rozvodové a porozvodové terapie, stejně tak i úkoly v uvažovaném řízeném seznamování. V souvislosti s významnými změnami v roce 1989 se na celostátní úrovni měnily názvy poraden. V Českých Budějovicích byl přijat název Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, který se používá dodnes, protože daleko přesněji charakterizuje činnost poradny. Je nutno připomenout, že v roce 1990 přešlo Středisko od zřizovatele Krajského národního výboru pod Okresní úřad České Budějovice jako zálohová organizace. Zrušením okresních úřadu od roku 2003 bylo Středisko začleněno pod Pečovatelskou službu České Budějovice, která je příspěvkovou organizací Jihočeského Krajského úřadu.

int(1)

Aktuality

 • Náhradní rodinná péče - JAK ODOLÁVAT STRESU

  19.2.2024

  Náhradní rodinná péče - 9. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma: JAK ODOLÁVAT STRESU

   

  Termín: 21. 5. 2024, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Volná pracovní pozice

  25.10.2023

  Do našeho pracovního týmu hledáme na pozici:

   

  Psycholog/manželský a rodinný poradce

  Požadujeme: VŠ vzdělání – jednooborový psycholog, terapeutický výcvik.

   

  Nabízíme: pracovní úvazek 0,2, vzdělávání, supervize, dobré platové ohodnocení, milý a vstřícný kolektiv.

   

  Více informací na tel. č. 387 438 703. Pokud nám chcete zaslat životopis, tak: spramv@gmail.com.

 • Náhradní rodinná péče

  4.10.2023

  Náhradní rodinná péče - 8. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 17. 10. 2023, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Náhradní rodinná péče

  4.8.2023

  Náhradní rodinná péče - 7. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 16.5. 2023, od 8.30 do 14:00 (podzimní termín 17.10.2023)

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  1.10.2022

  Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  Skupina je určena pro dívky – adolescentky (ve věku 13 až 20let). Důvodem vytvoření skupiny je poskytnutí možnosti sdílení klientek s obdobnými životními starostmi. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikačních schopností, zvýšení sebevědomí apod. Tato skupina se pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30h do 16:00h.

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.

   

Podporují nás

Poskytovatelům grantů patří náš velký dík.

Sdílejte s námi