Linka důvěry je sociální služba telefonické krizové pomoci

Telefonní kontakt na Linku důvěry: 387 313 030

Cena hovoru je stanovena dle klientova telefonního tarifu

- Je místem prvního kontaktu

- Je snadno dostupná

- Je připravena pomoci 24 hodin denně

- Naslouchající a zároveň pomáhající jsou odborníci

- Je zaměřena jak na děti a mládež, tak i dospělé a seniory

- Napomáhá zvládat takové situace, které již člověk není schopen vlastními silami zvládat a ohrožují jej v jeho jak psychické, tak i tělesné stabilitě

- Na základě přijatého hovoru se zájemce o naší sociální službu, stává klientem, který ústně souhlasí  s poskytováním sociální služby.

- V případě potřeby lze potřebného již druhý den přijmout k další pomoci osobně - tváři v tvář

- Je schopna poskytnou potřebné odborné informace či člověka správným směrem orientovat

- Linka důvěry spolupracuje s řadou odborníků i pracovišti následné péče

- Je školícím místem pro začínající pracovníky

- Umožňuje praxi studentům

- Nabízí kurzy krizové intervence, pro které má akreditaci

- Pomáhá řešit problémy rodinné, vztahové, výchovné, zdravotní, osobní, finanční, sexuální, sociálně-právní, domácího násilí, různých závislostí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální službu poskytujeme  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 Tento projekt  je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Logo-mssto