Linka důvěry je telefonickou krizovou pomoci

- Je místem prvního kontaktu

- Je snadno dostupná

- Je připravena pomoci 24 hodin denně

- Naslouchající a zároveň pomáhající jsou odborníci

- Je zaměřena jak na děti a mládež, tak i dospělé a seniory

- Napomáhá zvládat takové situace, které již člověk není schopen vlastními silami zvládat a ohrožují jej v jeho jak psychické, tak i tělesné stabilitě

- V případě potřeby lze potřebného již druhý den přijmout k další pomoci osobně - tváři v tvář

- Je schopna poskytnou potřebné odborné informace či člověka správným směrem orientovat

- Linka důvěry spolupracuje s řadou odborníků i pracovišti následné péče

- Je školícím místem pro začínající pracovníky

- Umožňuje praxi studentům

- Nabízí kurzy krizové intervence, pro které má akreditaci

- Pomáhá řešit problémy rodinné, vztahové, výchovné, zdravotní, osobní, finanční, sexuální, sociálně-právní, domácího násilí, různých závislostí.