Pravidla poskytování

Bezplatnost – poskytujeme službu bezplatně, klient platí pouze cenu volání dle svého tarifu.

Linka důvěry:

Telefonicky napomáhá klientům řešit takové situace, které již nejsou schopni vlastními silami zvládat a které je ohrožují jak v psychické, sociální, tak i v tělesné rovnováze. Zároveň pomáhá klientům, kteří nemohou, nebo z jiných důvodů nechtějí, pomoc vyhledat osobně. 

 

Linka důvěry je zde pro všechny, bez ohledu na věk či druh jejich těžkostí.

Zásady Linky důvěry: 

 1. DOSTUPNOST – Nonstop služba pro každého (děti, mládež, dospělé a seniory), kdo je schopný zavolat. Možnost opakovaného kontaktu.

 2. ANONYMITA A DŮVĚRNOST – Klient, který zavolá je pro nás anonymní (nemusí říkat své jméno, ani jiné identifikační údaje), získané informace o něm jsou zcela důvěrné, pracovníci zachovávají mlčenlivost - vyjma zákonné povinnosti o oznamování trestných činů, kterou je však vázán každý občan. Pracovníci na to upozorní, kdyby taková situace měla nastat.

 3. PODPORA – Podpoření, namotivování a nasměrování klienta k vyřešení krize. 

 4. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – Důraz na individuální potřeby klienta. Přístup, který je lidský a zároveň profesionální. 

 5. ODBORNOST – Kvalifikovaní pracovníci nejen s profesionálním, ale i lidským přístupem. 

Cíl Linky důvěry:

Je zajistit, aby se klient orientoval a znal dostupné možnosti řešení své nepříznivé sociální situace a měl dostatečné informace o dostupných službách, na jejichž základě se bude schopen sám rozhodnout o nejvhodnější formě pomoci.

Smlouva o poskytování Telefonické krizové pomoci:

Během hovoru je uzavíraná ústní smlouva, která je platná po dobu trvání hovoru.

Telefonické hovory na Linku důvěry:

Při spojení prostřednictvím mobilního telefonu není anonymita vždy zaručena, jelikož voláním automaticky dáváte k dispozici Vaše telefonní číslo volanému. Pokud chcete zachovat co nejvyšší míru anonymity, můžete si na mobilu nastavit skryté číslo.

- Telefonní číslo nikde nearchivujeme, bezprostředně po ukončení hovoru je z přístroje vymazáno.

- Hovory nejsou nahrávány.

- O každém proběhlém hovoru je pořízen písemný záznam (zaznamenáváme si pouze téma hovoru – pokud se doptáváme na Váš věk, či bydliště, je to jen z důvodu, abychom doporučili adekvátní pomoc), který ALE slouží pouze pro vyhodnocení potřebnosti služby.

- Délka hovorů je vždy individuální, podle situace volajícího – někdy stačí pár minut, někdy je potřeba i hodina.

- U hovorů omezení nemáme, ale stává se, že po cca 60 minutách je od operátora hovor ukončen. Budete-li potřebovat mluvit i po tomto náhlém ukončení, určitě zavolejte znovu.

int(1)

Aktuality

 • Změna!!!!!!

  20.6.2024

  DNES 20.6.2024 BUDE PRACOVNÍ DOBA STŘEDISKA Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JEN DO 15:30.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 • DUŠE V POHODĚ

  4.6.2024

  DUŠE V POHODĚ

  www.dusevpohode.cz

 • Náhradní rodinná péče - JAK ODOLÁVAT STRESU

  19.2.2024

  Náhradní rodinná péče - 9. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma: JAK ODOLÁVAT STRESU

   

  Termín: 21. 5. 2024, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Náhradní rodinná péče

  4.10.2023

  Náhradní rodinná péče - 8. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 17. 10. 2023, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Náhradní rodinná péče

  4.8.2023

  Náhradní rodinná péče - 7. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 16.5. 2023, od 8.30 do 14:00 (podzimní termín 17.10.2023)

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  1.10.2022

  Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  Skupina je určena pro dívky – adolescentky (ve věku 13 až 20let). Důvodem vytvoření skupiny je poskytnutí možnosti sdílení klientek s obdobnými životními starostmi. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikačních schopností, zvýšení sebevědomí apod. Tato skupina se pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30h do 16:00h.

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.

   

Podporují nás

 Ck_logo

 Poskytovatelům grantů patří náš velký dík.

Sdílejte s námi