Další (nadstandartní) nabídka pro naše klienty za jejich finanční spoluúčasti

Psychodiagnostika dle zakázky

Testy osobnosti – 1000,- Kč

Testy inteligence, paměti, organicity, vědomostní – 500,- Kč

Relaxační techniky

Forma vedoucí k psychickému uvolnění  - 500,- Kč/za sezení -50 min.

Programy osobního rozvoje

Cesta k zvyšování sebevědomí, prosazení se, životní cíle atd. 

- 500,- Kč/ za sezení -50 min.

 Rozvíjení vlastního potenciálu

Orientační vyšetření, analýza na co klient „má“, a jak své možnosti využít – 500,- Kč/ za sezení  - 50 min.

Vyhotovení zprávy na vlastní žádost s výsledky šetření  - 200,- Kč/ 1 stránka, po konzultaci s PhDr. Rostislavem Nesnídalem - psychologem, manželským a rodinným poradcem

Doplňkové služby organizace:

(Další nabídka služeb pro veřejnost za její finanční spoluúčasti)

 

 • Kurz pro pěstounky v rámci pravidelného povinného vzdělávání – 200,- Kč/za 1 hodinu

(Délka kurzu trvá 6 hodin za den a jeho termín je vždy předem uveřejněn v sekci Náhradní rodinná péče).

int(1)

Aktuality

 • Náhradní rodinná péče

  4.8.2023

  Náhradní rodinná péče - 7. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 16.5. 2023, od 8.30 do 14:00 (podzimní termín 17.10.2023)

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  1.10.2022

  Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  Skupina je určena pro dívky – adolescentky (ve věku 13 až 20let). Důvodem vytvoření skupiny je poskytnutí možnosti sdílení klientek s obdobnými životními starostmi. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikačních schopností, zvýšení sebevědomí apod. Tato skupina se pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30h do 16:00h.

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.

   

Podporují nás

Poskytovatelům grantů patří náš velký dík.

Sdílejte s námi