Pravidla poskytování služby

1. Služba je ambulantní.

2. Standardní služby jsou poskytovány bezplatně.

3. K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

4. Pracovníci Střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Bez písemného souhlasu klienta služby nejsou pracovníci poradny oprávněni poskytovat informace žádné další osobě, včetně příbuzných klienta, ani instituci. Výjimky jsou zákonem dané – Středisko je ze zákona povinné informace o klientovi poskytnout třetí osobě – Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud mu byla návštěva soc. služby nařízena, Policii ČR, státnímu zástupci nebo soudu – oznamovací povinnost.

5. Bydliště klienta při poskytování služby není rozhodující.

6. Přijít do Střediska může klient sám, i když se problém týká celé rodiny či partnerských vztahů.

7. Další osoby, například příbuzní a blízcí, mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě klienta s konzultantem.

8. Přítomnost stážisty při konzultaci je možné pouze se souhlasem klienta, případné klientovo odmítnutí je respektováno.

9. Klient má možnost vystupovat anonymně.

10. Na základě osobního rozhodnutí zájemce (budoucí klient) o naší službu je možné dále spolupracovat na základě ústní dohody, či na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytovaní sociální služby. Tím se zájemce o službu stává naším klientem.

11. Délka spolupráce klienta se Střediskem není předem vymezena, počet a frekvenci návštěv si klient stanová s konzultantem s ohledem na závažnost problematiky, možností a potřeb klienta.


12. Od klienta je očekáván aktivní přístup při řešení jeho problémů.

13. Standardní délka terapeutické konzultace je 60 minut.


14. Spolupráci může klient kdykoliv bez udání důvodů ukončit, a to osobně, telefonicky, písemně nebo dalším neobjednáním termínu konzultace (je také považováno za možné ukončení spolupráce).

15. Každý pracovník v přímé péči (konzultant, sociální pracovnice) může odmítnout spolupráci s klientem, pokud tento jej slovně či fyzicky napadne, pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu či jiné psychotropní látky).

16. Klient má právo podat stížnost na spolupráci.

17. Klient má právo změnit svého terapeuta dle možností Střediska.


Sociální službu poskytujeme  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neposkytujeme:

 • neposkytujeme intervenční služby - jako je sepisování návrhů a žádostí úřadům či soudům,
 • neposkytujeme konzultace telefonicky ani písemně (je možná konzultace přes skype, po dohodě s konzultantem),
 • neposkytujeme zástup při nepřítomnosti lékaře v psychiatrické ambulanci,
 • nevystavujeme recepty na léky klientům psychiatrických ambulancí,
 • neposkytujeme léčbu závislostí na psychoaktivních látkách,
 • neposkytujeme pobytové sociální služby,
 • zdravotní léčení,
 • speciální právní poradenství,
 • zastupování klienta v právních záležitostech,
 • posouzení zdravotní či právní způsobilost,
 • vyšetření pro vydání řidičského průkazu a zbrojního pasu,
 • nesuplujeme služby pedagogicko-psychologické poradny v oblasti expertizní nebo psychodiagnostiky se zaměřením na školskou problematiku neposkytuje zdravotní pomůcky.
int(1)

Aktuality

 • Změna!!!!!!

  20.6.2024

  DNES 20.6.2024 BUDE PRACOVNÍ DOBA STŘEDISKA Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JEN DO 15:30.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 • DUŠE V POHODĚ

  4.6.2024

  DUŠE V POHODĚ

  www.dusevpohode.cz

 • Náhradní rodinná péče - JAK ODOLÁVAT STRESU

  19.2.2024

  Náhradní rodinná péče - 9. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma: JAK ODOLÁVAT STRESU

   

  Termín: 21. 5. 2024, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Náhradní rodinná péče

  4.10.2023

  Náhradní rodinná péče - 8. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 17. 10. 2023, od 8.30 do 14:00

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Náhradní rodinná péče

  4.8.2023

  Náhradní rodinná péče - 7. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 16.5. 2023, od 8.30 do 14:00 (podzimní termín 17.10.2023)

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  1.10.2022

  Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  Skupina je určena pro dívky – adolescentky (ve věku 13 až 20let). Důvodem vytvoření skupiny je poskytnutí možnosti sdílení klientek s obdobnými životními starostmi. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikačních schopností, zvýšení sebevědomí apod. Tato skupina se pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30h do 16:00h.

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.

   

Podporují nás

 Ck_logo

 Poskytovatelům grantů patří náš velký dík.

Sdílejte s námi