Pravidla poskytování služby

1. Služby jsou ambulantní.

2. Standardní služby jsou poskytovány bezplatně.

3. K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

4. Pracovníci Střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není.

5. Bydliště klienta při poskytování služby není rozhodující.

6. Přijít do Střediska může klient sám, i když se problém týká celé rodiny či partnerských vztahů.

7. Další osoby, například příbuzní a blízcí, mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě klienta s konzultantem.

8. Přítomnost stážisty při konzultaci je možné pouze se souhlasem klienta, případné klientovo odmítnutí bude respektováno.

9. Klient má možnost v kontaktu s poradnou vystupovat anonymně.

10. Na základě osobního rozhodnutí zájemce (budoucí klient) o naší službu je možné dále spolupracovat na základě ústní dohody, či na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytovaní sociální služby. Tím se zájemce o službu stává naším klientem.

11. Délka spolupráce klienta se Střediskem není předem vymezena, počet a frekvenci návštěv se stanoví s ohledem na závažnost problematiky, možností a potřeb klienta.


12. Od klienta je očekáván aktivní přístup při řešení jeho problémů.

13. Standardní délka terapeutické konzultace je 60-90 minut.


14. Spolupráci může klient kdykoliv bez udání důvodů ukončit, a to osobně, telefonicky nebo písemně.

15. Konzultant může odmítnout spolupráci s klientem, pokud tento jej slovně či fyzicky napadne, pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu či jiné psychotropní látky).

16. Klient má právo podat stížnost na spolupráci.

17. Klient má právo změnit svého terapeuta dle možností Střediska.


Neposkytujeme intervenční služby, jako je sepisování návrhů a žádostí úřadům či soudům a zároveň neposkytujeme rady telefonicky ani písemně.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sociální službu poskytujeme  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

int(1)

Aktuality

 • Náhradní rodinná péče

  4.8.2023

  Náhradní rodinná péče - 7. setkání 

  Pozvánka na Klub pro pěstounky

  Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Českých Budějovicích navazuje na dříve pořádaná „Víkendová setkání pro pěstounky" a zve Vás už tradičně na

  Klub pro pěstounky

   

  Téma není dáno, bude se odvíjet podlé potřeb a zájmu zúčastněných.

   

  Termín: 16.5. 2023, od 8.30 do 14:00 (podzimní termín 17.10.2023)

  Místo konání: Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.                 

                          Nádražní 47, České Budějovice 370 01 (1. poschodí)

  Psychologický program zajistí:    PhDr. Blažena Papáčková

                                                 PhDr. Oldřiška Tomšová

  Cena: 250 Kč za 1 hodinu

  (hrazeno prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají pěstounky uzavřenou Dohodu o výkonu PP)

  na účet Střediska: 5739990287/0100

  Zúčastněné pěstounky obdrží potvrzení o vzdělání (6 hodin).

  Počítáme s vaší účastí a těšíme se na setkání.

  Dejte prosím, co nejdříve vědět, zda se akce zúčastníte či nikoliv.

  E-mail: spramv@gmail.com

  Tel. č.: 387 438 703 nebo 602 955 108

 • Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  1.10.2022

  Podpůrná terapeutická skupina - Adolescentky

  Skupina je určena pro dívky – adolescentky (ve věku 13 až 20let). Důvodem vytvoření skupiny je poskytnutí možnosti sdílení klientek s obdobnými životními starostmi. Cílem těchto setkání je zlepšení komunikačních schopností, zvýšení sebevědomí apod. Tato skupina se pořádá každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30h do 16:00h.

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici (387 438 703), která vám podá potřebné informace ohledně skupinových setkání.

   

Podporují nás

Poskytovatelům grantů patří náš velký dík.

Sdílejte s námi